Actualitat del Projecte Gaia

1-4-2017

Signatura de l’Acta Fundacional de l’Associació Espai Projecte Gaia, al Centre Cívic de Can Balsach (Sabadell). Erem presents els/les membres de la Junta: la presidenta, la secretària, el tresorer i una vocal; i, dos socis fundadors més.

 

30-7-2018

Dixem constància de la participació en el procés de crowdfunding a través de la Plataforma Goteo a les següents persones per a la seva aportació econòmica a favor d’Espai Projecte Gaia:

Eva Franco
Mireia Casellas
Mercedes Ollés Morante
Isabel Escofet
Angela Cendra Yun
Horacio Población
Laura
Marina Culubret
Agraïm la seva col.laboració.