Co-creem

A càrrec de la cooperativa ETCS.

Objectius generals

1. Conèixer estils de lideratge

3. Com els lideratges promouen o no el treball colaboratiu

Objectius específics
·Prendre consciència dels estils de lideratge que cadascú té, i de les emocions que es posen en joc.

·Provocar la reflexió i l’anàlisi autocrítica.

·Analitzar els avantatges i dificultats del treball en equip.

·Promoure el treball conjunt i col•laboratiu.

·Sentir els elements que intervenen en la cocreació d’un projecte compartit.

·Promoure el sentit de pertinença a l’organització.

·Posar en valor els sabers i accions dels participants de les sessions.

·Millorar la cohesió d’equips.

·Augmentar l’eficàcia i l’eficiència dels equips.
·Prendre consciència dels estils de lideratge que cadascú té, i de les emocions que es posen en joc.

·Provocar la reflexió i l’anàlisi autocrítica.

·Analitzar els avantatges i dificultats del treball en equip.

·Promoure el treball conjunt i col•laboratiu.

·Sentir els elements que intervenen en la cocreació d’un projecte compartit.

·Promoure el sentit de pertinença.

·Posar en valor els sabers i accions dels participants de les sessions.

·Millorar la cohesió d’equips.

Continguts
Del lideratge únic al lideratge compartit és una proposta formativa per aprofundir en el treball que desenvolupen els equips des de la col•laboració i el treball conjunt, per aconseguir una meta u objectiu comú.
Aquesta proposta formativa vivencial i pràctica vol capacitar a les persones interessades en eines i estratègies metodològiques, i promoure el debat i la reflexió sobre els estils de lideratge, i com aquests lideratges fomenten o no el treball col•laboratiu i per tant el sentit de pertinença a l’organització en la qual es treballa o desenvolupa una acció concreta.
Per aquest motiu, i durant la formació, proposem als i les participants transitar des de la vivència i la participació activa, per les diferents sensacions, emocions i reflexions que ens produeix assumir i rebre diferents estils de lideratge..

Metodologia
Formació vivencial i presencial, basada en la combinació de dinàmiques i jocs, i aportacions de continguts per part de les facilitadores de les sessions.

Adreçat a

Alumnes de centres escolars de primària i secundària, claustres docents, famílies i entitats de servei a les persones.

Recursos materials

Projector. Ordinador, reporductor de música

 

Durada del taller

Format anual d’1 o 2 hores al curs

Format trimestral de 3 hores al curs

Format mensual de 6 hores al curs

Format setmanal de 24 hores al curs

Format convivències de 2 o 3 dies al curs

 

Vinculat a

Segons el Decret de Competències Bàsiques a la Competència Comunicativa, Competència Autonomia i Iniciativa Personal, dins la Competència Personal; Competència Social i Ciutadana, dins la Competència Conviure i habitar el món.

Segons la Teoria de les intel.ligències múltiples de Howard Gardner (primera versió del 1983) a la Interpersonal, Intrapersonal, la Verbal i lingüística i l’existencial.

Anuncis