Repensar l’Educació

Els curriculums escolars actualment es basen majoritàriament en el desenvolupament d’habilitats com la lògica-matemàtica, la lingüística i la memòria, a través de les quals es treballen els continguts de la major part de les matèries. Són continguts intel.lectuals i avaluables. Ambdues circumstàncies poden portar, tant als professionals encarregats d’oferir-la com per part d’aquells que la reben, a una situació d’estrés.  Situació que esdevé la menys adient per a l’aprenentatge.

Aquest projecte planteja incorporar activitats i experiències per permetre que altres capacitats de la ment dels escolars puguin aflorar; i, gestionar l’estrés, tant personal, com familiar com social. D’aquesta manera, es dóna resposta a un món canviant com el què estem vivint, un moment històric en el què la població demana canvis socials, econòmics, polítics, energètics, consciència mediambiental…  Cal dotar, per tant, a l’alumnat de recursos interns per a fer-hi front.

Així, doncs, es proposen alternatives a les estructures de pensament que culturalment han confeccionat la nostra cultura occidental. Seguint aquesta línia d’argumentació, el projecte assumeix el concepte d’intel.ligències alternatives, les quals amplien la consciència i desenvolupen les capacitats per a l’aprenentatge.

Actualment és fàcil observar els comentaris relacionats amb que els alumnes tenen dèficit d’atenció, fenòmen estudiat per alguns experts i qualificat com ment zàping.

En aquesta situació hi influeix en primer lloc l’excés d’informació; i, en segon lloc la necessitat de consum, fruit de la societat capitalista en la que estem vivint. Ambdues circumstàncies porten a una contaminació visual i acústica, creant situacions d’estrès i ansietat, que a vegades esdevenen malestars físics. Aquestes patologies, com les conegudes TDA o TDAH massa sovint, es tracten amb fàrmacs, sense tenir en compte altres alternatives menys nocives per la salut dels infants i joves.

En general, es fa perceptible al nostre entorn una falta d’higiene mental, sovint derivant cap a l’estrés, que es reflecteix també a l’escola, tant a nivell social, com acadèmic, que es fa evident en la convivència.

En relació a l’autoestima, fem referència al món emocional, i com aquest interactua en l’àmbit acadèmic i en la vida social dels centres escolars. Optem per observar aquesta faceta humana en tant no forma part dels curriculums oficials, ni de primària ni de secundària, malgrat ser part de les persones implicades en l’educació, siguin alumnes, professors, famílies, etc i és bàsica per a la motivació.

Ens basem d’una banda en l’estudi fet per Howard Gardner. Segons ell cada intel.ligència té una característica i una fase evolutiva, ara és el moment potser de buscar les alternatives que ens ofereixen altres parts del nostre cervell.

El Projecte Gaia proposa, doncs, una clau per renovar i sortir del desequilibri sistèmic en el què ens trobem, permetent l’accés als diferents recursos per a l’aprenentatge i el creixement integral. Es basa en la idea de que existeixen diverses intel.ligències, que cal desenvolupar per tal de promoure el creixement personal, acadèmic, desenvolupament social i cultural. La proposta del Projecte Gaia és apropar les intel.ligències que en l’àmbit educatiu no estan prou treballades. Es a dir, sumar uns recusos innats a les persones que col.laborin en el seu creixement intergral. Entem que és preferible educar nens i joves sans que curar adults.

Així, el Projecte Gaia pren el marc de referència de la Teoria de les intel.ligències múltiples de Howard Gardner.

Aquest model va ser proposat el 1983 per Howard Gardner, psicòleg i professor nord-americà de la Universitat de Harvard, però s’ha anat revisant al llarg dle temps.

El 1995 comença a parlar d’una nova intel.ligència: l’ existencial, que desenvoluparà més extensament a partir del 2001. La definieix en el seu llibre La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Gardner, H. (2001). Barcelona: Paidós.

I al 1997 afegeix la intel·ligència naturalista.

En aquest sentit, la proposta del projecte és treballar aquelles intel.ligències de l’hemisferi dret del cervell, hemisferi holístic: intel.ligència intrapersonal, interpersonal, naturalitsa i existencial (apareguda recentment i no mostrada en aquest esquema).

inteligencias_multiples

I, de l’altra banda, el Projecte Gaia se basa també en aquest estudi fet per l’Unesco i presentat a Barcelona el passat 14 de juliol de 2015 pel Centre Unesco de Catalunya a través de la Fundació Jaume Bofill.

Repensar l’Educacio. Vers un bé comú mundial. Informe Unesco